ລູກຄ້າຫຼາຍໃຈ

ລູກຄ້າຫຼາຍໃຈ

ໃນຍຸກປະຈຸບັນ, ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຕະຫຼາດທຸລະກິດ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ສິນຄ້າ, ການ​ບໍລິການ​ຫຼື​ອາຫານ​ກໍ​ມີ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ກັນ​ຫຼາຍ. ເຮັດໃຫ້​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ມີຊ່ອງທາງ​ເລືອກ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​. ດັ່ງນັ້ນ, ທຸລະກິດ SME ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາທີ່ລູກຄ້າເບື່ອງ່າຍແລະປ່ຽນໃຈໄວ ພວກເຂົາປ່ຽນຍີ່ຫໍ້ເລື້ອຍໆ ຫຼື ຊອກລອງຂອງໃໝ່. ເຮັດໃຫ້ກໍ່ບັນຫາແກ່ທຸລະກິດ ເພາະຍອດຂາຍຫຼຸດລົງ. ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍພາທຸກຄົນໄປກ້າວສູ່ເທັກນິກການດຳເນີນທຸລະກິດເພື່ອເອົາຊະນະໃຈລູກຄ້າ. "ລູກຄ້າປ່ຽນໃຈໄວ, ເບື່ອງ່າຍ, ຫຼືມີຄວາມອົດທົນບໍ່ຫຼາຍທີ່ຈະໃຊ້ຂອງເກົ່າໆປະຈຳ." ...

ແສງໄຟກ່ອນສີ້ນຊາກ

ແສງໄຟກ່ອນສີ້ນຊາກ

ທຸລະກິດທີ່ສ້າງຂື້ນມາກັບມື, ມັນຕ້ອງແລກດ້ວຍການທຸ້ມເທໃນການສ້າງທັງເຫື່ອແລະນໍ້າຕາ. ມັນເປັນຣົດຊາດຂອງ ທຸລະກິດທີ່ສະຫງວນໄວ້ແກ່ຄົນທີ່ພ້ອມຈະຜ່ານຜ່າ. ບໍ່ແມ່ນພວກມັກສະບາຍເອົາປຽບລູກຄ້າ. ຖ້າຄິດເຮັດທຸລະກິດຫວັງສະບາຍໃນຂ້າງໜ້າ, ວັນນີ້ທ່ານຕ້ອງບຸກບືນ. ນັກທຸລະກິດຈະມີໄຟໃນຕົວສະໜີ. ໄຟທີ່ພ້ອມຈະເຜົາຜານໄປກັບການເຮັດທຸລະກິດໃນວັນໆ. ມັນຄ້າຍຄືກັບການລວມກັນຂອງຄວາມຢາກ ກາຍເປັນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຊີວິດ. ເບິ່ງຜູ້ປະກອບການທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ທ່ານຮູ້ຈະມີປະສົບການນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ວ່າພວກເຂົາມີໄຟ. ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນການຮ້ອງໄຫ້ຕໍ່ໜ້າສັງຄົມໃຫ້ເຫັນໃຈ, ແຕ່ວ່າມັນມີໄຟທີ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ພ້ອມນຳໃຊ້ໃນເວລາເກີດວິກິດ. ຄວາມສຳເລັດບໍ່ແມ່ນແຕ່ຈະເບິ່ງທີ່ກຳໄລການເງິນ, ເຮົາຕ້ອງສຳສົມກຳໄລຊີວິດຈາກການເຮັດທຸລະກິດ ທ່ານຍັງມີໄຟບໍ່? ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຮູ້ສຶກມີ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນນຳໃຊ້ພະລັງານ ແລະ ສົ່ງແຮງໃຈເຂົ້າໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານສະເໜີ. ຖ້າບໍ່ມີໄຟ, ມັນເກືອບຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ...

ເລີ່ມແຕ່ນ້ອຍໄປຫາໃຫຍ່

ເລີ່ມແຕ່ນ້ອຍໄປຫາໃຫຍ່

ຖ້າທ່ານມີແນວຄວາມຄິດເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການ ທ່ານຄວນລອງ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ກາຍເປັນສິ່ງງ່າຍຂຶ້ນ ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມອອນໄລ ໂດຍບໍ່ຕອ້ງການລົງທຶນຫຼາຍ. ຫຼາຍບໍລິສັດຂະ ໜາດໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນ ກໍ່ເລີ່ມມາຈາກ ການລິເລີ່ມຄົນສອງສາມຄົນ ຫຼື ຄົນດຽວ. ຫາກທ່ານຄິດວ່າທຸລະກິດນ້ອຍ ບໍ່ມີອານາຄົດໃຫຍ່ໆ ມັນເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສະເໜີໄປ. ພຽງແຕ່ທ່ານມີຄວາມຢາກ, ບວກກັບການເຮັດຕົວຈິງແບບມີແຜນການ ແລະ ...

ເຖິງເປົ້າ…ເຖີງຝັນ

ເຖິງເປົ້າ…ເຖີງຝັນ

ການມີເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໝົດກຳລັງໃຈ ໃນການເຮັດວຽກ. ເພາະການມະໂນພາບຄວາມສຳເລັດ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເດີນທາງ ແມ່ນມັກມີແນວຄິດປົນກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ອາດມີ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນຄິດຈິນຕະນາການແນວບໍ່ດີໃນອານາຄົດ. ໃນການອອກກຳລັງກາຍ; ໃຜໆກະຢາກຫຸ່ນດີ. ມີຫຼາຍຄົນຢຸດການອອກກຳລັງກາຍ ເພາະບໍ່ສາມາດລົດນໍ້າໜັກໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດຕາມເວລາ. ສາເຫດມັກເປັນເພາະ ຖ້າມື້ນີ້ບໍ່ໄດ້ໄປອອກກຳລັງກາຍ ກໍ່ອາດມີມື້ຕໍ່ໆໄປນຳ. ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າຊ້າ, ເມື່ອຍ ແລະ ຈິດໃຈກໍ່ເລີ່ມບໍ່ສູ້. ເມື່ອມາເບິ່ງເປົ້າທີ່ຕັ້ງໄວ້ກັບຕົວຈິງ ກະເລີຍເຮັດໃຫ້ຄົນທໍ້. ...

ເປັນເຈົ້າຂອງສື່ໂຄສະນາ

ເປັນເຈົ້າຂອງສື່ໂຄສະນາ

ຖ້າບໍ່ລິສັດໃດ ບໍ່ມີສື່ໂຄສະນາຕົນເອງໃນຂະນະທີ່ອ່ານຫົວຂໍ້ນີ້, ຢ່າຫາວ່າເປັນບໍລິສັດຍຸກເຕົ່າລ້ານປີ. ບໍ່ໝາຍວ່າທ່ານບໍ່ທັນຍຸກ ຫາກແມ່ນທ່ານກຳລັງເສຍໂອກາດໃນການນຳສະເໜີສິນຄ້າ ດ້ວຍການໂຄສະນາແບບບໍ່ເສຍເງິນ. ຖ້າທ່ານມີຄວາມຈິງຈັງ ໃນການສ້າງ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງທ່ານໃຫ້ເຕີບໂຕ, ແຕ່ຄິດວ່າການໂຄສະນາຜ່ານທາງອອນໄລເປັນເລື່ອງຫຍຸ້ງຍາກ, ແມ່ນທ່ານຍັງເປັນນັກທຸລະກິດຍຸກໂບຫານ. ປະຈຸບັນ ທຸກໆຢ່າງໄດ້ຫັນເປັນອອນໄລ ແລະ ຈະເພີ່ມທະວີຂື້ນເລີຍໆ. ການໂຄສະນານອນໃນປາຍນີ້ວ ແລະ ເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ກໍ່ຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກໄປຈ້າງໂທລະພາບ ...

ຈົບແບບສຳເລັດ

ຈົບແບບສຳເລັດ

ເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມສຳເລັດທາງທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ສຳລັບຄົນມັກສະບາຍ. ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນໃນໄລຍະການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມັກຈະເຮັດຜິດພາດຫລາຍໆຢ່າງ. ຈາກຄວາມລຶກລັບຂອງການສ້າງຄວາມສົມບູນແບບທຸລະກິດ ຄ້າຍຄືກັບການເກີດຂອງຫຍ້າແຕ່ພື້ນດີນຈົນເຕີບໃຫຍ່. ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳ ແລະວິທີການບາງຢ່າງທີ່ຜູ້ປະກອບການ ຄວນຮູ້ເມື່ອພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ. ພາສີບໍ່ແມ່ນທາງຫລີກ ຜູ້ປະກອບການທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ ດຳເນີນທຸລະກິດແບບບໍ່ເປັນທາງການ ສາມາດຫຼົບຫຼລີກການຈ່າຍພາສີອາກອນໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ. ໃນບາງປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ, ການປະກອບທຸລະກິດແບບບໍ່ລົງທະບຽນ ຍັງຖືບໍ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງຫ່ວງຫ້າມ ຂໍພຽງແຕ່ທຸລະກິດນັ້ນໆ ບໍ່ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ປະເພດທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍເຫຼົົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບສູງຫຼາຍ ...

ຮູ້ແລ້ວສ່ຽງ

ຮູ້ແລ້ວສ່ຽງ

ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ ຊ່ວງເວລາທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດໃນການດຳລົງຊີວິດເປັນມະນຸດ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົນມັກເບິ່ງຂ້າມຄື ປັດໃຈສ່ຽງໃນທຸລະກິດນັ້ນໆ. ຖ້າດຳເນີນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທ່ານອາດຈະພາຕົນເອງຕົວເອງຕົກໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍມາພ້ອມກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການພົວພັນກັບການຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຄວນລະມັດລະວັງກັບທຸກໆການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສາມາດເວົ້າໄດ້ງ່າຍກວ່າການເຮັດ, ແນ່ນອນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້. ນີ້ແມ່ນ ສາມຄຳແນະນຳ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນ. ການຮູ້ຄວາມສ່ຽງບໍ່ແມ່ນຈະຢ້ານ, ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາຄາດຄະເນລ່ອງໜ້າວິທີແກ້ໄຂ 1. ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຜ່ານ Online ຄວາມໄຝ່ຝັນໃນການເປີດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຄັ້ງທຳອິດ ...

ຜູ້ເຮັດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເປັນໄປໄດ້

ຜູ້ເຮັດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເປັນໄປໄດ້

ທ່ານຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ຕົວເອງດຸປານໃດ? ທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະຫຼີ້ນຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຈຸດຈົບແບບສວຍງາມເລື້ອຍໆບໍ່? ການຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ ແມ່ນອີງໃສ່ການກຳນົດຈຸດໝາຍ, ວິທີເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ພວກມັນ, ແລ້ວກ້າວໄປສູ່ອັນດັບໜຶ່ງ. ລອງຄິດຄຳຕອບໃສ່ຄຳຖາມນີ້: ທ່ານຢຸດຢັ້ງຄວາມ ສຳເລັດຂອງທ່ານດຸຫຼາຍປານໃດ? ຖ້າທ່ານບໍ່ມັກຫຼີ້ນການພະນັ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງມັກການແຂ່ງຂັນປະຈຳວັນໃນຊີວິດ. ມັນເປັນການແຂ່ງພະນັນທີ່ຕ້ອງການຕົ້ນທຶນ ມາຈາກຄວາມພະ ຍາຍາມ. ຖ້າທ່ານຮັບຮູ້ຜົນສຳເລັດຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ? ທ່ານກໍ່ຈະເລີ່ມຊອກວິທີໃນການດຳເນີນງານ. ນັ້ນເປັນການເດີມພັນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ. ສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງການກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະຄວາມສຳເລັດແມ່ນການຮັບຮູ້ຜົນສຳເລັດຂອງທ່ານ ...

ວັນເລີ່ມບໍ່ມີວັນຈົບ

ວັນເລີ່ມບໍ່ມີວັນຈົບ

ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃໝ່ດ້ວຍຕົນເອງທັງໝົດແມ່ນວຽກໜັກ. ການເຕີບໂຕ ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນຍາກກວ່າເກົ່າ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານທັງໝົດທີ່ມີ ສູມໃສໂອກາດ ແລະ ການຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອສ້າງຄວາມຢູ່ລອດແບບມີໄຊ. ໃນບົດຂຽນມື້ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊອກຫາ 7 ຄຳແນະນຳ ທີ່ງ່າຍໆເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸລະກິດທີ່ ກຳ ລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ່ານມີໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມສຳເລັດ. 1. ອອກຈາກຄວາມຄິດເກົ່າ ບໍ່ໄດ້ມາຍວ່າ ຄວາມຄິດເກົ່າ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້. ຄວາມໝາຍຄື: ໃຫ້ເປີດເບິ່ງແນວຄິດໃໝ່ໆ. ມູມຕ່າງໆ ...

ເພີ່ມໂອກາດສຳເລັດ

ເພີ່ມໂອກາດສຳເລັດ

ເມື່ອທ່ານໄດ້ອ່ານຫົວຂໍ້ນີ້, ບໍ່ໝາຍວ່າຈະສຳເລັດທຸກໆຢ່າງທີ່ເຮັດ. ຕົວຈິງ, ການລົ້ມເຫຼວ ມັນບໍ່ໄດ້ໜ້າຢ້ານຄືທີ່ຄິດ ເມື່ອໃດເຮົາພະຍາຍາມແກ້ໄຂ. ໃນວົງການກິລາ, ກະມັກມີຄົນໄດ້ແຊ໊ມ ແລະ ມີຊື່ສຽງຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍໆ. ມັນກໍ່ມີເປີ ເຊັນນ້ອຍຫຼາຍ. ຄວາມຢາກໄດ້ໝາກຜົນຈາກການເຮັດທຸລະກິດເປັນເຄື່ອງໝາຍບອກວ່າທ່ານຈະສຳເລັດຜົນ. ເພາະຄວາມຢາກໄດ້, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຜ່ານຜ່າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງທຸລະກິດ, ຄວາມບໍ່ໜັ້ນຄົງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນ ອັນປຽບສະເໜືອນ ການສິດສອນ ...

ໜ້າ 1 ຂອງ 2 1 2

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລະບົບ!

ເຂົ້າສູ່ບັນຊີຂອງທ່ານ

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ວ່າຢາກເບິ່ງຫົວຂໍ້ນີ້?
ປົດລ໋ອກທາງຊ້າຍມື : 0
ທ່ານຈະຢຸດເຊົາລະບົບການໃຊ້ງານແທ້ບໍ່?