ເປັນນັກທຸລະກິດ

You can add some category description here.

ວັນເລີ່ມບໍ່ມີວັນຈົບ

ວັນເລີ່ມບໍ່ມີວັນຈົບ

ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃໝ່ດ້ວຍຕົນເອງທັງໝົດແມ່ນວຽກໜັກ. ການເຕີບໂຕ ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນຍາກກວ່າເກົ່າ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານທັງໝົດທີ່ມີ ສູມໃສໂອກາດ ແລະ ການຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອສ້າງຄວາມຢູ່ລອດແບບມີໄຊ. ໃນບົດຂຽນມື້ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊອກຫາ 7 ຄຳແນະນຳ ທີ່ງ່າຍໆເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸລະກິດທີ່ ກຳ ລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ່ານມີໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມສຳເລັດ. 1. ອອກຈາກຄວາມຄິດເກົ່າ ບໍ່ໄດ້ມາຍວ່າ ຄວາມຄິດເກົ່າ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້. ຄວາມໝາຍຄື: ໃຫ້ເປີດເບິ່ງແນວຄິດໃໝ່ໆ. ມູມຕ່າງໆ...

ເພີ່ມໂອກາດສຳເລັດ

ເພີ່ມໂອກາດສຳເລັດ

ເມື່ອທ່ານໄດ້ອ່ານຫົວຂໍ້ນີ້, ບໍ່ໝາຍວ່າຈະສຳເລັດທຸກໆຢ່າງທີ່ເຮັດ. ຕົວຈິງ, ການລົ້ມເຫຼວ ມັນບໍ່ໄດ້ໜ້າຢ້ານຄືທີ່ຄິດ ເມື່ອໃດເຮົາພະຍາຍາມແກ້ໄຂ. ໃນວົງການກິລາ, ກະມັກມີຄົນໄດ້ແຊ໊ມ ແລະ ມີຊື່ສຽງຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍໆ. ມັນກໍ່ມີເປີ ເຊັນນ້ອຍຫຼາຍ. ຄວາມຢາກໄດ້ໝາກຜົນຈາກການເຮັດທຸລະກິດເປັນເຄື່ອງໝາຍບອກວ່າທ່ານຈະສຳເລັດຜົນ. ເພາະຄວາມຢາກໄດ້, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຜ່ານຜ່າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງທຸລະກິດ, ຄວາມບໍ່ໜັ້ນຄົງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນ ອັນປຽບສະເໜືອນ ການສິດສອນ...

ນັກທຸລະກິດນັກຊອກຮູ້

ນັກທຸລະກິດນັກຊອກຮູ້

ການມັກອ່ານ ມັນແມ່ນໜຶ່ງ ໃນວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຂົ້າຫາແຫຼ່ງແນວຄິດໃໝ່. ການບໍ່ມັກອ່ານມັນຈະເປັນການກີດກັ້ນການໄດ້ຂ່າວສານໃໝ່. ຖ້າທ່ານອ່ານປື້ມຂອງບັນດານັກເລົ່າເລື່ອງອາຊະຍາກຳ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການເປັນອາດສະຍາກອນ. ໜັງຫຼາຍເລື່ອງຖືກສ້າງມາຈາກປື້ມຂາຍດີ. ບາງຄົນຖືການອ່ານເປັນຊີວິດຈິດໃຈ. ປື້ມໂດຍລວມແລ້ວຈະມີຈຸດປະສົງໃນການບອກເລົ່າເລື່ອງ, ປະສົບການ ຫຼື ແນວຄິດຂອງຄົນຂຽນ. ການອ່ານປື້ມທຸລະກິດທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາກຫຼາຍທັກສະທາງທຸລກິດເຊັ່ນດຽວກັນ. ຄຳວ່າປື້ມທຸລະກິດ ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າຈະຕ້ອງເປັນກຽວກັບເຕັກນິກ, ມັນມີຫຼາຍຮູບແບບ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເລົ່າປະຫວັດ ຂອງທຸລະກິດ, ນັກທຸລະກິດ, ແລະ ອື່ນໆ. ປະຈຸບັນ, ຄົນສາມາຮັບຄວາມຮູ້ໄດ້ຈາກຫຼາຍທາງ. ເປັນຕົ້ນ...

ເລີ່ມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ເລີ່ມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ຄຳເວົ້າງ່າຍໆທີ່ປະກາດຕໍ່ໂລກວ່າ: ເປັນນາຍຕົນເອງ ມີອິດສະຫຼະ. ຕົວຈິງມັນບໍ່ໄດ້ງ່າຍຄືທີ່ຄິດ. ເພາະຖ້າເປັນແນວນັ້ນ, ແມ່ນໃຜໆກະຄົງເຮັດທຸລະກິດ. ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນການຫັນປ່ຽນແນວຄິດຈາກພະນັກງານ, ຫຼື ງານຫວ່າງ ມາເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການ. ປະໂຫຍກທີ່ວ່າ "ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ" ແມ່ນການຄວາມເປັນເອກະລາດ. ມັນປະກາດໃຫ້ຄອບຄົວ, ໝູ່ ເພື່ອນ, ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ,...

ເລືອກຈຸດຍຸດທະສາດສ້າງເງິນ

ເລືອກຈຸດຍຸດທະສາດສ້າງເງິນ

ເວລາເຮົາຄິດສ້າງຮ້ານ, ຫ້ອງການເຮັດວຽກ, ຫຼື ເຮັດການຜະລິດ, ເຮົາບໍ່ຄວນໃສ່ໃຈແຕ່ເລື່ອງການອອກແບບ ແລະ ການຈັດສັນສະຖານທີ່ເທົ່ານີ້. ສະຖານທີ່ຕັ້ງເປັນບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄິດ. ສຳລັບທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເຮັດ ທຸລະກິດ ອາດບໍ່ມີທາງເລືອກຫຼາຍ. ເຂົາອາດຕັດສິນໃຈເອົາ ທີ່ດິນອັນເປັນສັບສິນຂອງຄອບຄົວເປັນບ່ອນດຳເນີນງານ ເພື່ອຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການເຊົ່າສະຖານທີ່. ບາງຄັ້ງເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ກໍ່ບໍ່ມີທາງເລືອກຫຼາຍໃຫ້ເຂົາຕັດສິນໃຈ.​ ໃນກໍລະນີຮ້ານອາຫານ ຫຼື...

ທຸລະກິດໂດດດ່ຽວ

ທຸລະກິດໂດດດ່ຽວ

ການເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກໍ່ມີການຈັດໜວດ. ປະເພດສ່ວນບຸຄົນ, ຖືຫຸ້ນ, ລັດ ຫຼື ແບບປະສົມ. ແຕ່ລະໂຄງສ້າງທຸລະກິດຂະ ໜາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນສະທ້ອນດ້ານພາສີແລະກົດໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເພື່ອເລືອກສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຈຸດດີແລະຂໍ້ເສຍປຽບຂອງແຕ່ລະດ້ານ. ຜູ້ປະກອບການສ່ວນບຸກຄົນຈຳກັດຜູ້ດຽວ - ໃນດ້ານບວກ, ການເປັນເຈົ້າຂອງພຽງຜູ້ດຽວແມ່ນງ່າຍດາຍ ແລະ ມີການລົງທຶນບໍ່ສູງ. ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ...

ໄປທົ່ວໂລກກັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງທ່ານ

ໄປທົ່ວໂລກກັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງທ່ານ

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ສໍາລັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນທົ່ວໂລກໄດ້ ຍ້ອນຄວາມກ້າວໜ້າເຕັກໂນໂລຍີໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຊັ່ນ: ການປະຊຸມ, ສົ່ງທາງອີເມວ ແລະ ວິດີໂອ ໄດ້ຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຈາກຈຳກັດໃນປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເກືອບທຸກແຫ່ງສາມາດຕິດຕໍ່ໄປທົ່ວໂລກ - ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫັນປ່ຽນເປັນບໍລິສັດທຸລະກິດໃຫ້ມີມູນຄ່າຫລາຍພັນລ້ານໂດລາ. ສະນັ້ນ, ຖ້າທ່ານ ກຳລັງຄິດກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໂລກ, ມັນສາມາດເຮັດໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັບການຮ່ວມທຸລະກິດອື່ນໆ. ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ອນຈະມີການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ, ບໍ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງຊ່ວງການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດ. ການຂະຫຍາຍໄປສູ່ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມ,...

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລະບົບ!

ເຂົ້າສູ່ບັນຊີຂອງທ່ານ

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ວ່າຢາກເບິ່ງຫົວຂໍ້ນີ້?
ປົດລ໋ອກທາງຊ້າຍມື : 0
ທ່ານຈະຢຸດເຊົາລະບົບການໃຊ້ງານແທ້ບໍ່?